Karty Usług Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

- Referat Finansowy:
- Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej:
- Referat Organizacyjny:
- Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
- Referat Spraw Obywatelskich:
- Referat Techniczno Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami:
- Urząd Stanu Cywilnego:
- Biuro Rady Miejskiej:
Informacja: W przypadku problemów z wydrukiem formularzy PDF proszę użyć bezpłatnego oprogramowania Adobe Reader dostępnego [tutaj].

Wypełnij ankietę dotyczącą kart usług.