Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

TABELA A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
  • Lista wniosków
  • TABELA B
    Decyzje i postanowienia
    Decyzje i postanowienia
    Wskazania lokalizacyjne
  • Lista wniosków
  • TABELA C
    Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
  • Lista wniosków
  • TABELA D
    Polityki, strategie, plany lub programy
  • Lista wniosków
  • TABELA E
    Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
    Analizy porealizacyjne
    Przeglądy ekologiczne
    Raporty o bezpieczeństwie
    Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
    Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
    Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
  • Lista wniosków
  • TABELA F
    Prognozy oddziaływania na środowisko
    Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
    Opracowania ekofizjograficzne
    Rejestry substancji niebezpiecznych
    Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
    Rejestry poważnych awarii
  • Lista wniosków
  • TABELA G
    Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
  • Lista wniosków
  • TABELA H
    Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  • Lista wniosków
  • TABELA I
    Inne dokumenty
  • Lista wniosków