Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

TABELA A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 • Lista wniosków
 • TABELA B
  Decyzje i postanowienia
  Decyzje i postanowienia
  Wskazania lokalizacyjne
 • Lista wniosków
 • TABELA C
  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 • Lista wniosków
 • TABELA D
  Polityki, strategie, plany lub programy
 • Lista wniosków
 • TABELA E
  Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Analizy porealizacyjne
  Przeglądy ekologiczne
  Raporty o bezpieczeństwie
  Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 • Lista wniosków
 • TABELA F
  Prognozy oddziaływania na środowisko
  Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  Opracowania ekofizjograficzne
  Rejestry substancji niebezpiecznych
  Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  Rejestry poważnych awarii
 • Lista wniosków
 • TABELA G
  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 • Lista wniosków
 • TABELA H
  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 • Lista wniosków
 • TABELA I
  Inne dokumenty
 • Lista wniosków